شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
الان اين که اون بالا نوشته کردين در نامتون يعني چي؟ حذف حاميان دولت خدمت؟!!!
هنوز چيزي اعلام نشده اسست...
هنوز چيزي اعلام نشده اسست...
تشنه...
اخبار رسمي شد
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
چه جرمي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آقاي کدخدايي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+ [وبلاگ] آيت الله آملي لاريجاني: اخلالگران اقتصادي را اعدام مي كنيم - http://pardiskhzar.ParsiBlog.com/Posts/1128/%c2%ed%ca+%c7%e1%e1%e5+%c2%e3%e1%ed+%e1%c7%d1%ed%cc%c7%e4%ed%3a+%c7%ce%e1%c7%e1%90%d1%c7%e4+%c7%de%ca%d5%c7%cf%ed+%d1%c7+%c7%da%cf%c7%e3+%e3%ed+%df%e4%ed%e3/
ببينيم و تعريف كنيم ، چراكه در سه دهه ي گذشته كه معدوم شده مردم آسيب ديده از اين اخلالها بوده اند .
راستي مي شود از وظيفه ( پيشگيري از جرم ) ايشان پرسيد ؟! البته اگر اخلاگران اقتصادي جرمي مرتكب شده باشند ، آنهم در حدي كه مجازات اعدام هم در انتظارشان باشد ، البته به ايشان در پيشگيري از جرم مردم ! بايد تبريك گفت ! كه يك وقت در شرايط اقتصادي مثل اينروزها مردم مستحق اعدام نشوند ! چراكه : آيت الله آملي لاريجاني: اخلالگران اقتصادي را اعدام مي كنيم
+ [وبلاگ] آيتاللهلاريجاني: ليست رئيس جمهور يک کار تبليغاتي بود - http://pardiskhzar.ParsiBlog.com/Posts/1039/%c2%ed%ca%9d%c7%e1%e1%e5%9d%e1%c7%d1%ed%cc%c7%e4%ed%3a+%e1%ed%d3%ca+%d1%c6%ed%d3+%cc%e3%e5%e6%d1+%ed%98+%98%c7%d1+%ca%c8%e1%ed%db%c7%ca%ed+%c8%e6%cf/
سلام عليكم ، كاري با حرف ايشان ندارم كه حرف ايشان هم يك كار تبليغاتي است ؟ يا مثل ليست مذكور ؟ ولي مثلا تخم مرغ را قبل از يارانه ها چند مي خريديد ؟ كه امروز بنده دو برابر آنوقت خريدم ! يعني صد در صد گرانتر شدن ! در حاليكه حرف رييس جمهور شما اين بود : با يارانه ها ديگر فقير نخواهيم داشت
+ [وبلاگ] در الهى نامه علامه حسن زاده آملي : - http://pardiskhzar.ParsiBlog.com/Posts/974/%cf%d1+%c7%e1%e5%ec+%e4%c7%e3%e5+%da%e1%c7%e3%e5+%cd%d3%e4+%d2%c7%cf%e5+%c2%e3%e1%ed+%3a/
? يا علي گفتم ? عشق آغاز شد ? روز پدر مبارك باد
+ [وبلاگ] بازگشت پيکر مطهر 17 شهيد دفاع مقدس به کشور - http://pardiskhzar.ParsiBlog.com/Posts/911/%c8%c7%d2%90%d4%ca+%81%ed%98%d1+%e3%d8%e5%d1+17+%d4%e5%ed%cf+%cf%dd%c7%da+%e3%de%cf%d3+%c8%e5+%98%d4%e6%d1/
نبي
90/1/12
نبي
با خون شهيد بيعتي تازه كنيم وز حق طلبي جهان پر اوازه كنيم
+ [وبلاگ] صدا و سيما بايد از مردم مازندران عذرخواهي کند! - http://pardiskhzar.ParsiBlog.com/Posts/908/%d5%cf%c7+%e6+%d3%ed%e3%c7+%c8%c7%ed%cf+%c7%d2+%e3%d1%cf%e3+%e3%c7%d2%e4%cf%d1%c7%e4+%da%d0%d1%ce%e6%c7%e5%ed+%98%e4%cf!/
موافقم.واسه سريال پايتخت ديگه؟
+ بسم الله الرحمن الرحيم يا مقلب القلوب والابصار يا مدبرالليل والنهار يا محول الحول والاحوال حول حالنا الي احسن الحال / باعث افتخار است كه عرض تبرك وشادباش اينجانب زودتر از نسيم خنك نوروز خدمتتان شرفياب شود. عيدتان مبارك
سلام عيد شما و خانواده گراميتان مبارك باد
+ خداوندا اگر داري بناي دادن عيدي ، جهاني را منور كن ظهور حضرت مهدي(عج)
منور كن ز نور حضرت مهدي
+ عيد است ولي بدون او غم داريم ، عاشق شده ايم وعشق را گم داريم اي كاش كه اين عيد ظهورش برسد ، زينگونه هزار عيد باهم داريم اللهم عجل لوليك الفرج
تسبیح دیجیتال
حذف حاميان دولت خدمت
رتبه 0
0 برگزیده
1474 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top